Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Ordinært møde d. 23. august 2023

af | 23. aug 2023 | Afholdte møder

Dagsorden/referat

 

 

Der indkaldes hermed til Lokalrådsmøde onsdag d. 23. august 2023, kl. 19:30-21:30 på Bramming Banegård.

 

Deltagere: Mikkel A.G. Rytter (MAGR), Frank Tøstesen (FT), Daniel Holm Hansen (DHH), Hans Peder Kudsk (HPK), Jeppe Nyhse Dahl (JND), Hans A. Sørensen (HAS).

 

Afbud: Carsten Tønder (CT), Anja Mølgaard, Hanne Pontoppidan (HP), Torben Hagen (TH), Hans Juhl Hansen (HJH), Flemming Drejer (FD).

 

Der er følgende punkter til dagsordenen:

 

 1. Valg af referant:

 

Hans A. Sørensen

 

 1. Dialog med Lokalrådspolitikkere

 

Ingen aktuelle sager.

 

 1. Godkendelse af referat fra Lokalrådsmøde d. 21. juni 2023

 

Referat blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Siden sidst:

 

 1. Formanden:

 

Formanden har haft møde d.d. med Kristine Dagnæs + flere vedr. midler som er søgt ved en Fond (DSB), hvor vi fik afslag i første omgang 2022 til fordeling i 2023 + 2024.

Der laves nu en opdateret ansøgning til 2025 til fordeling i 2025 + 2027.

 

Formanden har hen over sommeren arbejdet på en opdatering af hjemmesiden, og den blev præsenteret og drøftet på aftenens møde, hvor det blev vedtaget at forsætte med denne nye version med bedre muligheder for opdateringer, samt bedre layout og mere brugervenlig.

 

 1. Igangværende høringer & høringssvar

 

Projektet ved Planteskolen er blevet politisk behandlet og godkendt i uge 33.

 1. Seneste nyt fra politiske udvalg:

 

Der er fremsendt et sparekatalog fra Esbjerg Kommune på 200+ sider, hvor bl.a. Borgerservice i Bramming og Ribe nedlægges, og flyttes til Esbjerg, hvilket giver en besparelse på kr. 110.000,-/årligt. Generelt trist læsning for byen og omkring-liggende byer.

 

Daginstitutionerne i Bramming er også i spil mht. åbningstider mv., samt reducere områderne fra 7 til 4, og hermed spare områdeledere.

 

Lokalrådet vil tage kontakt til Uge-Avisen og Jydske Vestkysten, samt Henning Ravn  for italesættelse af de uhensigtsmæssige & uønskede besparelser for byen.

 

 1. Nyt fra medlemmernes bagland:

 

Ikke noget nyt her.

 • Trafik og mobilitet i Esbjerg Kommune

Der afholdes møde på Esbjerg Rådhus tirsdag d. 29. august, kl. 16:00-19:00, og formanden er forhindret. Lokalrådet har udfyldt og fremsendt et spørgeskema fra COWI forud for mødet og det undersøges med lokalrådet om en anden repræsentant kan findes.

 

 • Orientering vedr. arbejdet med den skæve bane / Hanne og Hans Anton

 

Materiale er udarbejdet og afleveret ifm. projektet ved deadline 1. august ’23, og der er kvitteret for modtagelse, og det vil blive anvendt i motivationen af det samlede projekt.

 

 • Økonomi:

 

Ingen nyheder under dette punkt.

 

 • Eventuelt:

 

Daniel havde et projektbeskrivelse med for disc-golfbane i Bramming ved området bag Fjernvarmen. Der tages i første omgang fat i Esbjerg Kommune ifm. mulighederne for området, og i forlængelse undersøges Fundraising.

 

Næste Lokalrådsmøde afholdes onsdag d. 20. september 2023, kl. 19:30-21:30

         

         

Med venlig hilsen

 

Mikkel Anders Guldberg Rytter

Formand