Deltag når Bramming Lokalråd afholder årsmøde d. 20. marts 2024 – du kan få indflydelse på byens udvikling. Alle er velkomne til at deltage.

Referat af lokalrådsmøde den 04.11.2015

af | 4. nov 2015 | Afholdte møder, Møder

Referat fra Lokalrådsmødet, onsdag den 4. november 2015.

  1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

KE bød velkommen til mødet og rettede varm velkomst til Merethe Tolsgaard Jensen som indtræder i lokalrådet.

Dagsordnen blev godkendt.

  1. Godkendelse af referatet fra den 29. september 2015.

Referatet godkendt.

  1. Aktuelle orienteringer, ved formand og medlemmer.

Søren Larsen ønskede at udtræde af lokalrådet grundet personlige årsager. Søren vil dog gerne hjælpe med administrationen af hjemmesiderne såvel hjælpe som konsulent når/hvis behovet opstår.

Frivilliggruppen Bramming som er en del af Dansk Flygtningehjælp har indkaldt borgere i Bramming området til orientering og informations aften. Vi glædes over initiativet og håber det bliver et velbesøgt møde. Vi opfordrer til en bedre kommunikation mellem kommune, lokalrådene, organisationerne og borgerne, så bruger vi vores muligheder optimalt.

  1. Banegårdsprojektet – seneste nyheder.

Der er afholdt møde med lederen af Kraftcenteret som havde et ønske om bedre varme, forsatsvinduer, en pedel som kunne koble behovene mellem lejerene, såvel en forbedring af akustikken i det lille mødelokale. Efter en kontakt til Esbjerg kommune er alt på vej til at blive ordnet.

Tegningerne over indretningen af 1 salen til bed and breakfast er udarbejdet af kommunens arkitekt og det ser godt ud. Forventet pris i omegnen af 3 millioner.

Banegårdsprojektet i Bramming nyder god omtale i hele Landet og har en spydspids placering i forholdet banegårde, kommunal service og socialøkonomiske virksomheder.

Der er søgt 90.000 til lydanlæg, projektor/lærred, teleslynge. Kommunen har bevilliget 40.000 kroner og de resterende penge søges i andre fonde.

Banegårdens støtteforening indbyder til julemarked, under halvtaget på den gamle station, søndag den 6. december 2015. Cafe Skiftesporet er klar med æbleskiver og gløgg. Vi er i gang med at indbyde forskellige foreninger og andre som byder på specielle oplevelser.

Alex og KE forsætter med indbydelserne og vender tilbage angående det praktiske arbejde.

Banegårdens støtteforeningen etablerer stand om banegårdsprojektet, sælger medlemskaber og andre interessante ting.

  1. Region plan.

Overskriften for region Syddanmarks vækst og udvikling strategi 2016 til 2019 er i høring.

Lokalrådet har læst og diskuteret udkastet og har følgende forslag til den nye plan:

Regionen bør/skal være opmærksomme på, at regionens interesser/politiske visioner bør handle om hele regionens geografi og ikke bare de største byer.

Bevar de sygehuse vi har nu, fordi de er højt specialiseret på emne områder, dygtige og med gode omtaler. Vi tror på, at det at komme sig efter et sygeforløb sker bedst i egne omgivelser/egn, såvel det handler om at bevare/skabe arbejdspladser i alle områder.

Kommunalreformen i 2007 betød ord som synenergi, centralisering og stordrift og satte den politiske dagsorden, som så har affolket landet og klumpede alt sammen i de større byer.

Lokalrådet vil gerne opfordre til, at vi træder på bremsen, orienterer os bagud, analyserer resultaterne efter reformen og udbedrer de største skader.

Der er behov for at man bevarer/etablerer skoler og uddannelsesinstitutioner i de mindre byer og tæt på offentlige transportmuligheder.

Vi er enige i, at alle der kan, skal arbejde og så vidt muligt deltage i samfundets sociale sammenhænge. Det at kunne forsørge sig selv helt eller delvist er fremmende for motivationen og virkelysten.

Kendsgerningen er at samfundet ikke har arbejdspladserne som retfærdiggøre kravet/ønsket. Regionens politikere opfordres til, at bruge mulighederne i etableringen af socialøkonomiske virksomheder.

Vi har i forbindelse med byens banegårdsprojekt arbejdet i salg af Vadehavs produkter, typisk fødevarer og konstaterer, at vi har producenter der kan levere/sælge men som ikke er organiseret. Der mangler en kobling mellem producenter og forbruger, for eksempel et slagteri, til forarbejdning, fødevaresikkerhed og distributionen ud til forhandlerne.

Det er muligt at lave en fornuftig infrastruktur som sikrer sammenhæng mellem byerne og som vil begrænse presset på indfaldsvejene samt spare CO2 og begrænse miljøbelastningerne.

Lokalrådet har gennem flere år og ad flere omgange fremført et ønske om en bevarelse og modernisering af Grindsted banen med sporet ført videre til Billund lufthavn.

Det er en oplagt ide som ligger lige til højrebenet men som embedsværket skyder ned med henvisning til rapporter fra trafikstyrelsen og et konsulent virksomhed. Rapporterne bygger på skøn, fordomme, tro og økonomi. Lokalrådet vil gerne stille forslag om, at behovet undersøges ved at spørge dem som vil og kan nyde godt af fast forbindelse til/fra Billund lufthavn.

Ambulancebetjeningen i vores region må siges at være aktuel, ikke en dag uden virkeligheden og pressen analyser kvaliteten, responstiderne og mandskabs mangel.

Velvidende, at ambulancetjenesten er en regional opgave og redningsberedskabet er en kommunal opgave tillader vi os at udtrykke en bekymring.

Kommunerne bliver pålagt besparelser på deres redningsberedskaber såvel staten nedlægger mere og mere af deres materiel og frivillige personel.

Vi vil derfor opfordre til at politikerne i kommunerne/regionerne tager deres ansvar alvorligt, sætter sig, risikovurderer og efterfølgende laver en samlet plan over det beredskab der er til rådighed, når store ulykker indtræder eller orkanen kommer ind fra Vest.

  1. Åben stue i lokalrådet.

Handler om at lokalrådet holder åbent i vores lokaler, torsdage fra 09.00 til 12.00. Vi prøver det for at øge muligheden for kontakt med vores medlemmer og borgerne i Bramming. Vi vedtog en forsøgsordning på 3 måneder. KE udarbejder vagtplan

Forberedelse til møder med teknik og miljø, økonomiudvalget… Dobbeltrettet cykelsti ved solgården og frem til Nordre skole. Passagerne og cykelister.

  1. Aktiviteter i 2016.

Vi vedtog at afholde lokalrådsmøderne, den anden mandag i måneden. Datoen for årsmødet fastlægges på lokalrådsmødet den 2.december.

  1. Økonomi.

Vi skal have afsluttet regnskabet for grundlovsdag (Jørn og KE).

Driftsmæssigt holder vi os indenfor den økonomiske ramme.

Husk.

Lokalrådsmødet den 2. december 2015 starter klokken 18.00

Presse

KE kontakter pressen og fortæller om lokalrådets åben stue.

Kaj Emil, formand